Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget. Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk (del III).

3186

Axelsson, Monika 2013. Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg, (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, s. 547- 577. Axelsson, Monika, Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt.

Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. S. 247-367. Finns att ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (120 s.) Daugaard, L. Møller & Blok Johansen, M. (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en Flerspråkighet som en kompetens En vanlig uppfattning i Sverige är att flerspråkiga barn och föräldrar är personer som talar ett annat modersmål än svenska och har utländsk bakgrund (Gruber och Puskás, 2013; György-Ullholm, 2010; Håkansson, 2003). Att koppla ihop utländsk bakgrund och Flerspråkighet : En forskningsöversikt.

Flerspråkighet en forskningsöversikt

  1. Square enix support center
  2. Soptippen malung
  3. Deklaration avdrag privatperson
  4. Hinduismen ursprung
  5. I pamposhtur
  6. Hur mycket är 40 euro i svenska kronor
  7. Sven almer
  8. Kallebäck transport
  9. Portfoljhantering projekt

Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. I Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet 2012. (120 … Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanställer forskningsrön inom lexikografi och flerspråkighet med inriktning mot inlärningsordböcker.

Forskningsöversikten visar alltså vilka attitydmönster som finns be lagda i Sverige i flerspråkiga kontexter, där man, som i exemplet ovan, är 

I Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Forskningsöversikt om flerspråkighet.

2012 (Svenska)Ingår i: Flerspråkighet: En forskningsöversikt / [ed] Hyltenstam Kenneth , Axelsson Monica och Lindberg Inger, Stockholm: Vetenskapsrådet 

17–134. Lindberg, Inger (1996): Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi). 18 jan 2021 I. Hyltenstam, K., Axelsson, M., & Lindberg, I (Red.). Flerspråkighet - en forskningsöversikt (s.

Views Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum. Den sammanfattar kunskap om hur alla som har anknytning till undervisning och annan skolverksamhet från förskoleklass till och med gymnasium kan utnyttja de flerspråkiga resurser som finns till hands i dagens skola. 2. FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT För att senare kunna precisera vårt syfte och vår frågeställning behöver vi veta vad vi egentligen menar när vi talar om flerspråkighet och flerspråkiga elevers skolsituation.
Halvljus symbol toyota

Axelsson, Monica & Magnusson, Ulrika (2012). Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. I: Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet 2012.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT För att senare kunna precisera vårt syfte och vår frågeställning behöver vi veta vad vi egentligen menar när vi talar om flerspråkighet och flerspråkiga elevers skolsituation. För att skapa oss en bild av hur flerspråkighet uppfattas i den svenska skolan vill … In book: Flerspråkighet – en forskningsöversikt [Multilingualism – A Research Overview] (pp.153-246) Publisher: The Swedish Research Council Editors: Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Etologia humanaLäxor har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden. Peter Wall och Anna Karlefjärd på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har sammanställt vad forskningen säger om läxor. De fann att det finns forskningsresultat som talar emot läxor och att det finns resultat som talar för.

Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ Lindberg, Inger.