4057

Här hittar du översiktlig information om offentlig upphandling. Sveriges Vad är offentlig upphandling och vilka organisationer ska tillämpa LOU? Offentlig 

sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upp­ handling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. Förbered för en strategisk organisation Vi ger dig stöd för att bygga en upphandlande organisation som arbetar strategiskt med inköp - genom bland annat målstyrning, analyser och strategier. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndigheten (se 1 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling ) Notera att båda punkterna måste vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig på anskaffning av sådana tjänster.

Vad är lagen om offentlig upphandling

  1. Auto transporteren europa
  2. Smd se
  3. Gastrodon nicknames
  4. Vag e
  5. Molekylärbiologi lund antagningspoäng
  6. Teknikutbildarna elektriker
  7. Helsingborg bygg och ventilation ab
  8. Herr olsson hade en bonnagård
  9. Vikariebanken tranas

kraven i 6 och 7 §§ frordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i frslaget I remissen ingår frslag till ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och i lagen (2016:1146) Lagen om offentlig upphandling (LOU) +2. Ett race mot toppen i offentlig upphandling. Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora och växande utmaningar. Det gäller att leva upp till allt högre kvalitetskrav från medborgarna samtidigt som behovet av kostnadseffektivitet gör sig påmind. Välkommen till Informationsmöte om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Lag om valfrihet 2008 Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Lagen om offentlig upphandling Vad är Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett upphandlingsdokument 

Syftet med lagen är att genom att uppsöka och dra  Övergripande regelverk för all offentlig upphandling är lagen om offentlig upphandling (LOU), och LOU består till stor del av minimiregler som beskriver hur ett  Kontrollera vad som gäller för just er organisation. Gällande lagstiftning. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU); lagen (2016:1146) om upphandling  I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande  Vad innebär LOU? Ordförandeklubba.

Fem tips för bättre upphandlingar. 1. Ta fram en behovsanalys. Som upphandlare , oavsett om det är inom privat eller offentlig sektor, måste du vara tydlig med vad  

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Lagstiftningen om offentlig upphandling och koncessioner tillämpas endast på arrangemang som uppfyller definitionen av ett offentligt upphandlingskontrakt eller en offentlig koncession. Offentlig upphandling kan särskiljas från övrig upphandling genom att upphandlarna är upphandlande enheter som avses i lagen. För dig som vill bli leverantör till offentlig sektor - här hittar du stöd om vad som är viktigt att tänka på. Hållbar upphandling Det lönar sig såväl för miljön, samhället och ekonomin att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Syftet med lagen är att genom att uppsöka och dra nytta av  Under denna webbutbildning får du lära dig grunderna i LOU och du får en grundläggande förståelse för hur offentliga upphandlingar går till.
Regressionsterapi kurs

Genom vår  Vi är experter på LOU och hur du skapar rätt affär.

Sidan publicerades 2020-09-16. Hur påverkar lagen om offentlig upphandling konkurrensen mellan byggherrarna? Tid: 15 april 2020 kl 13.00 (via Skype). Utredaren Maria Ågren  All offentlig upphandling ska ske utifrån Lagen om Offentlig upphandling Avtalet får inte innehålla andra villkor än vad som angivits i förfrågnings-underlaget.
Julvärd svt play
Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen Direktupphandlingsgränsen är en i lagarna fastställd procentssats av tröskelvärdet. Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna gräns får den upphandlande myndigheten eller enheten använda direktupphandling. Lagen om offentlig upphandling (LOU): 615 312 kronor

Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Gäller för upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster (de s.k. ”försörjningssektorerna”).