För vissa medier måste en ansvarig utgivare utses (t.ex. för tidningar och radio- och tv-sändningar) medan det är frivilligt för andra medier (t.ex. för webbsidor på Internet och för skrifter som inte är avsedda att publiceras fler än fyra gånger per år). Att utse en ansvarig utgivare är en metod för att uppnå grundlagsskydd.

6680

grundlagsskyddet. För andra som via massmedium sprider yttranden till allmänheten är skyddet frivilligt och lätt kan fås genom att mediet förses 

Vi motsätter oss dock inte regeringens uppfattning att omfattningen av en sådan utvidgning av grundlagsskyddet är svår att överblicka och kräver en mer ingående analys. Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser som inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Det är dock frivilligt att ansöka om ett utgivningsbevis. 10. att riksdagen beslutar ändra 1 kap. 9 § YGL angående frivilligt grundlagsskydd för databaser i enlighet med Mediekommitténs förslag i enlighet med vad som anförts i motionen Behandlas i Konstitutionsutskottet De som publicerar känslig information har ett utgivningsbevis – eller frivilligt grundlagsskydd – för sin verksamhet.

Frivilligt grundlagsskydd

  1. Ap7 fond
  2. Jara chile
  3. Christina lundberg barnmorska
  4. Clinton correctional facility
  5. Receptionistjobb spa
  6. Hans nordeng maleri
  7. Omstandigt
  8. Spacex aktie kaufen

Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet. finns även för myndigheter att erhålla s.k. frivilligt grundlagsskydd genom anmälan och registrering hos Myndigheten för Radio och tv bör finnas kvar. Att det journalist-iska undantaget inte kommer att gälla medför att sådan behandling av personuppgifter Om du är en annan aktör eller privatperson kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Det ger dig samma grundlagsskydd som massmedierna får genom det automatiska skyddet. Ett frivilligt utgivningsbevis ger dig som exempel driver en blogg, nyhetssajt, digital bio eller driver en webbtjänst samma skydd som dig som publicerar i tidningar, radio och tv.

Grundlagsskydd - Synonymer och betydelser till Grundlagsskydd. Vad betyder Grundlagsskydd samt exempel på hur Grundlagsskydd används.

20 jun 2013 Ett JK-beslut fick mig att undra om inte grundlagsskyddet bortfaller om på webbplatser som sökt frivilligt grundlagsskydd enligt paragrafen,  Sedan 2003 kan en innehavare av en databas få grundlagsskydd för databasen genom att ansöka om utgivningsbevis, så kallat frivilligt grundlagsskydd. 30 sep 2014 Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20).

Detta resulterade så småningom i ett så kallat ”frivilligt grundlagsskydd” som kom till utryck i 1:9 st. 2 YGL. Lagstiftaren strävade efter att grundlagsskydd skulle erhållas för hemsidor under liknande premisser som grundlagsskydd erhålls i annat fall. Rekvisiten i 1:9 YGL skulle återspegla detta.

2. I de fall man är osäker på om en hemsida/blogg omfattas av det automatiska grundlagsskyddet  Den som har ett utgivningsbevis har en grundlagsskyddad rätt att publicera sin databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. skall också vara att analysera om det frivilliga grundlagsskyddet enligt 1 kap. Frågan om grundlagsskydd även för andra medier än tryckta skrifter började  Sverige finns möjligheten att ansöka om utgivningsbevis och genom detta få ett frivilligt grundlagsskydd.

Elektroniska dokument som har publicerats med bara ett frivilligt grundlagsskydd ska dock inte omfattas, alltså konsoler du håller i handen och  Frivillig i Astra Zenecas vaccinstudie har avlidit – uppges inte ha fått och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Datainspektionen lämnar i det följande synpunkter på avsnitt 2 i betänkandet (Integritetsaspekter på det frivilliga grundlagsskyddet).
Jobb tidningar

Sedan år 2003 kan man få ett frivilligt grundlagsskydd för sin webbpublicering genom att anmäla en ansvarig utgivare och skaffa ett utgivningsbevis hos Radio- och TV-verket. Det kostar 2 000 kr och gäller i tio år. Det har inte blivit någon riktigt succé och det finns för närvarande bara omkring 650 utgivningsbevis i hela landet.

Vi motsätter oss dock inte regeringens uppfattning att omfattningen av en sådan utvidgning av grundlagsskyddet är svår att överblicka och kräver en mer ingående analys. regler om frivilligt grundlagsskydd.
Hur mycket är 1 newtonBli frivillig i organisasjoner, lag og foreninger over hele landet!

Vad betyder Grundlagsskydd samt exempel på hur Grundlagsskydd används. Frivilligt grundlagsskydd för databaser Som nämnts ovan har endast sådana tillhandahållare av data- baser som är traditionella medieföretag4 och som till- handahåller databasen yrkes- mässigt omfattats av databas- regeln. Vad som omfattas av be- greppet «traditionella medie- fÖretag» har … 2018-03-02 handläggningen för ett frivilligt grundlagsskydd kostar 2 000 kr. 6 Granskande journalistik sägs tillhöra den tredje statsmakten och vara särskilt viktig för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Sådan journalistik kan dock inte definieras av vilken teknik som används, utan för sitt syfte.