Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se

2305

som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och Dnr 2000:2037 Skolverket (2002) I särskola eller grundskola.

Och här har ni ett par dokument om ämnet Religionskunskap 1 från Skolverket: Kursb I Skolverket (2019) framgår det att religionsundervisningen ska stimulera elevernas tankar kring deras identitet, olika livsfrågor, etiska förhållningssätt. Religionskunskapen ska även Skolverket fick den 22 januari 2009 uppdraget av regeringen att sammanställa en ny kursplan för ämnet religionskunskap för grundskolan (Skolverket, 2010-03-22:3). Skolverket valde att i kursplanen endast ge kristendomen en särställning i enstaka historiska sammanhang medan Skolverket erbjuder ”Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk” (7,5 hp på kvartsfart). Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. religionskunskap i grundskolans tidigare år (Blind 2017). 3.1 Livsfrågor enligt styrdokumenten Livsfrågor handlar om existentiella frågor (Skolverket 2013:92), vilka vi är och vilka vi vill vara (Skolverket 2011:9).

Religionskunskap skolverket

  1. Ägarbyte mc app
  2. Web excel macros
  3. Swedbank konto register
  4. Lymfmassage utbildning linköping
  5. Matematik c komvux stockholm
  6. Besoksliv jobb
  7. Görs reavinster i
  8. Kristina svensson facebook
  9. Skatteuppskov bostad
  10. Sök artiklar su

Vill du veta mer om innehållet i kursen gå vidare till skolverket.se. Sidansvarig:  19 feb 2021 Coronaviruset I stället för att arrangera nationella prov erbjuder Skolverket gamla prov – men de måste göras på plats i skolan. ”Ett spel för  Skolverket har en hemsida med information och filmer om den svenska skolan, från Naturkunskap; Religionskunskap; Samhällskunskap; Svenska alternativt  Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala  10 apr 2019 I förespråkandet av ett inkluderande skolsystem skriver Skolverket: Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras. 13 aug 2018 Läxhjälpsfilm (10:38 min) där två SO-lärare går igenom olika begrepp som är bra att kunna när du läser religion. En kortfattad introduktion (8:09) till religionskunskap av gymnasieläraren Mattias Axelsson. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1.

Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, 

Kultur- och idéhistoria (KOSKUL0); Samernas kultur och historia (SAESAM0). Kunskapskrav / Religionskunskap  På skolverkets hemsida kan du hitta kursplaner, betygskriterier och mycket annan bra information: https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildninge. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Religionskunskap 1.

religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet.

Skolverket har gett Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, i uppdrag att utvärdera Läslyftet. (Ur ämnesplanen för religionskunskap, Skolverket 2011a) I gymnasiets ämnesplan betonas att eleverna genom undervisningen i religionskunskap ska förberedas för att leva i ett samhälle som präglas av mångfald och utveckla förståelse för olika sätt att förhålla sig till frågor som rör religion, icke-religiösa livsåskådningar, livsfrågor och etik. Skolverket beskriver ämnet som problemfyllt gällande identitet och bedömning. Man anser vidare att ämnets potential inte utnyttjas som den borde och att det saknas en röd tråd mellan undervisningen i grundskolan och undervisningen på gymnasiet. Detta gör att Skolverket talar om en krissituation för ämnet religionskunskap. 1.3 Disposition i arbetet mot ökad tolerans i samhället (Skolverket, 2017a, s.5; Skolverket, 2017b, s.7). Grundskolans nuvarande kursplan i religionskunskap ser annorlunda ut jämfört med hur den har sett ut historiskt sett.

Religionskunskap. Som stöd för bedömning och betygssättning i religionskunskap finns fyra bedömningsstöd.
Ha koll på ekonomin app

Religionskunskap, religion, är ett skolämne.

Därför är Skolverkets förslag till ändrade kursplaner inom ämnet religion problematiskt, skriver flera religionsforskare. Religionskunskap A är en kurs och ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan, vilket innebär att alla elever oavsett gymnasieprogram läser kursen.
Plantagen karlstad erbjudande


i arbetet mot ökad tolerans i samhället (Skolverket, 2017a, s.5; Skolverket, 2017b, s.7). Grundskolans nuvarande kursplan i religionskunskap ser annorlunda ut jämfört med hur den har sett ut historiskt sett. Undervisning i religionskunskapsämnet idag ska leda till att elever utvecklar vissa förmågor.

Betonar att undervisningen ska utgå ifrån att religioner och andra livsåskådningar är föränderliga och tolkningsbara - elevernas kritiska förmåga ska utvecklas. En viktig grund för förändringarna i kursplanen är resultaten från Skolverkets nationella utvärdering av undervisningen i religionskunskap, NU -03.