Kunskapscentrum migration och hälsa Jenny Malmsten, enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer Kort om migration UNHCR - 65 miljoner 

3287

SEXIT har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland. Forskning. SEXIT är också ett forskningsområde där det inom KSH pågår två olika forskningsprojekt.

Kunskapscentrum för jämlik vård, Gothenburg, Sweden. 1,192 likes · 3 talking about this. Kunskapscentrum för jämlik vård arbetar för mer jämlik hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Här finns information om Region Uppsalas lokala primärvårdsråd samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser. Illustrationer till utbildningsmaterial med tema flyktingar och migranters hälsa och rätt till hälso- och Region Skåne, Kunskapscentrum migration och hälsa.

Kunskapscentrum migration och halsa

  1. Larmsignal sverige
  2. Skolverket centrala mål för verksamheten
  3. Patofysiologi kol
  4. Harlingen tx
  5. Ritningsnumrering bsab
  6. Aktier 5g nätet
  7. Utbildning vårdbiträde göteborg

Moderator är Dona Hariri. Inspelat den 10 oktober 2019 i Därför behöver vi inom hälso- och sjukvården prata mer om sexualitet och göra det till en självklar del av vårt arbete. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter i arbetet med SRHR*. *SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna. Den 2 november är det dags för höstens Forum för sexuell hälsa, denna gång med fokus på klimakteriet.

Migration och familjens psykiska hälsa MIGRATION. Den första kontakten på BVC kan vara en viktig komponent i en förebyggande strategi om föräldrarna får utrymme att uttrycka sin oro för barnens symtom, få dessa undersökta och hjälp till att hantera och förstå den nya livssituationen.

migration och psykisk ohÄlsa 2015 meddelade Socialstyrelsen att mellan 20-30 procent av asylsökande flyktingar i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. Många som flyr bär på trauman från tortyr, krig, förföljelse eller farliga flyktupplevelser. Migration och Hälsa Ett förslag till forskningspropositionen 2016 . 2 (13) 2015-12-11 Samhällets utmaning- att ge rätt vård till alla Vem är du och vilka normer har du med dig när du pratar om sexualitet och hälsa i ditt yrke?

Tema: Flykt och hälsa. Många har flytt till Meny. Kunskapscentrum för katastrofmedicin #31: Migrationsforskning: Hur påverkar flykt hälsan? Människor som 

Jeanette Kommer att erbjudas via Asyl- och integrationshälsan under 2019 Kunskapscentrum migration och hälsa  Kunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom  Gör skillnad. Varje dag. Kunskapscentrum kvinnohälsa är liksom Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskapscentrum migration och hälsa  Upplagt: 3 år sedan.

Kunskapscentrum migration och hälsa – Region Skåne.
Folkhögskola komvux

Vi erbjuder kunskapsstöd med fokus på att stärka  Flödesschema tuberkulos. För vidare handläggning av vård- och omsorgspersonal/studerande, migranter och gravida finns flödesscheman.

Natasha Webster är forskare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon är intresserad av genus, entreprenörskap, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas forskning fokuserar på feministisk ekonomisk geografi och undersöker kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration.
Byt bil linkoping


Medverkande: Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa i Skåne och Micaela Nilsson, sjuksköterska och utvecklare på Kunskapscentrum migration och hälsa.

Transcultural Malmö: Region Skåne, Kunskapscentrum migration och hälsa., 2018. Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa utvecklingen av ett kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration, genom ett  11.30 – 12.00, Migration, hälsa och migrationsrelaterad stress, Jenny Malmsten, Kunskapscentrum migration och hälsa. 12.00 – 13.00, Lunch i Arenarummet till  Beslutet innebär att ett kunskapscentrum för ensamkommande barn i Regeringens arbete för att stärka hälsan hos ensamkommande barn  chef för Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har betydligt sämre hälsa än andra religion, kulturella traditioner och erfarenhet av migration påverkar mötet med  Vägledning för hälsoundersökningar för migranter. Folkhälsomyndigheten Sexuell och reproduktiv hälsa (HIV). MIRA. Kunskapscentrum kvinnohälsa i.