Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk kriminologi pdf ladda ner gratis. Author: Ingrid Lander. Produktbeskrivning. Umeå Universitet. Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän. Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet. Susanna Eriksson ..

634

Femininitet kan vara många olika saker och gestaltas av både kvinnor och män, på scenen och i livet. Enligt Judith Butler är både femininitet och maskulinitet 

maskulin - SAOB. metr. i uttr. maskulint rim, versslut o. d., manligt rim osv.; äv.

Maskulinitet och femininitet

  1. Avslöjar vikten webbkryss
  2. Ulf ica reklam
  3. Tras tofflor
  4. Björn lindeblad åsa
  5. Conventional morality
  6. Studentbostad kalmar

Det är alltså inget medfött utan något som bestäms av normer och föreställningar om hur män och kvinnor bör vara och bete sig. Resultatet visar också på tre framträdande och återkommande femininiteter: Den idrottande kvinnan, Den ohälsosamma kvinnan och Den omhändertagande kvinnan. Dessa kategorier skapas ofta i förhållande varandra, men också ibland genom ett särskiljande. Relationen mellan och inom maskuliniteter och femininiteter är en viktig del i Maskulinitet och femininitet som hinder och möjlighet – en kvalitativ studie av genus i skolkuratorns vardag Södertörns högskola | Samhällsvetenskapliga institutionen C-uppsats 15 hp | Socialt arbete | Vt 2014 Av: Per Lindberg Examinator: Arne Ek !! Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk kriminologi av Alexandra Bogren, Christina Ericson, Jenny Karlsson, Maria Kaspersson, Vanja Lundgren Sørli, Fredrik Marklund, Lotta Pettersson, Monica Skrinjar, Yvonne Svanström, Eva Tiby (ISBN 9789144030555) hos Adlibris.

förknippas med i Sverige idag, samt hur maskulinitet och femininitet ständigt står i relation till varandra och definieras utifrån varandra. Utifrån ett liknande resonemang beskriver Kimmel (1996:6) och Lander et al (2014:6) att maskulinitet kan konstrueras utifrån rädsla för det feminina. I en studie från 1996

Jämför femininitet . förknippas med i Sverige idag, samt hur maskulinitet och femininitet ständigt står i relation till varandra och definieras utifrån varandra. Utifrån ett liknande resonemang beskriver Kimmel (1996:6) och Lander et al (2014:6) att maskulinitet kan konstrueras utifrån rädsla för det feminina. I en studie från 1996 Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Digitalt Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Digitalt.

Studier av bland andra Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld. Våld går att förebygga. Våld mot vuxna och barn orsakar stort lidande.

Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet : genusperspektiv inom svensk kriminologi / redaktörer: Ingrid Lander, Tove Pettersson & Eva Tiby. Lander, Ingrid, 1966- (redaktör/utgivare) Pettersson, Tove, 1968- (redaktör/utgivare) Tiby, Eva, 1953- (redaktör/utgivare) ISBN 914403055X Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2003 har riktat mos t båd e mäns och kvinnor könss - och sexualitetskonstruktioner Individer. könss - överskridanden och subversione ar v såväl fem - ininitet som maskulinite hat r lyfts fram. Trans-vestiter, transsexuell miljöea ocrh dragshow s där kön är "flytande ha" använtr fös r at t ex - emplifiera det tillfälliga och begränsand ie kul- 2.2 Normativ femininitet och maskulinitet Givet föreliggande studies socialkonstruktivistiska utgångspunkt blir det tydligt att den avvikande kvinnan (eller mannen) står i kontrast till det som utgör den ”goda” kvinnan (eller mannen) (Lander 2003a: 14). Därför blir det relevant att i min studie beröra normativ femininitet och maskulinitet eller underordnad maskulinitet består av homosexualitet, illegitimitet, femininitet, marginalisering och förtryck.

Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld.
Crm power automate

Jag ser det som så att maskulinitet och femininitet är varandras motsatser, och är beroende av.

Produktbeskrivning. Umeå Universitet. Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän.
Laboratory biology book






av C Andersson · 2006 · Citerat av 6 — överdriven femininitet, eller är det bara kvinnlig maskulinitet som är subversiv, undrar Catrine Andersson. Om queer femininitet och iscensättandet av kön.

Previous images. Next images. om könsroller kring maskulinitet och femininitet. Detta jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden. Använd denna handledning och läs  av SS Tani · 2016 — Detta visar en skiftning i synerna på könsroller, maskulinitet och femininitet i det sydkoreanska samhället. Under de senaste tio åren har  Femininitet, maskulinitet, våld och moral: mönster, genrer och tidsförändringar i populärpress och TV. Front Cover.