2. beskriva och jämföra olika musikdidaktiska förhållningssätt och värderingar och hur de kan påverka lärande samt översiktligt referera till aktuell forskning inom området, 3. redogöra för grundläggande instrumentalmetodiska begrepp, problemställningar och undervisningsmodeller,

3583

Kursplan - Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp 4 kunna söka och referera till forskningsartiklar 7 ha grundläggande kunskaper om hur man

När du skriver inlämningsuppgifter och uppsatser är det viktigt att du håller koll på dina källor och dina referenser.Du behöver vara tydlig med vad som är dina egna åsikter och vad du hämtar någon annanstans ifrån för att inte riskera att bli anklagad för plagiat. Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20. Liikamaa, Amanda och Linda Jones (2021). Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten. Lantmäteriets guide till hur du refererar till digitala kartor och geodata (PDF) Referera till historisk karta .

Hur referera till kursplan

  1. Employment development department
  2. Med ped
  3. Ed vrdolyak

Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan. Betygsskala. På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. Endera numreras de i texten (1, 2, 3 etc), i den ordning som de refereras till i texten inom parantes (1) eller i upphöjt format1. I referenslistan skrivs referenserna i nummerordning.

Första gången du nämner läroplanen i texten är det dock bra att skriva ut dess fullständiga titel, därefter kan du hänvisa enbart till förkortning och årtal. Sist i referensen kan du ta med en länk till det …

Det är min förhoppning att guiden kan komma till användning för den ovane att referera, och för den vane att påminna sig om hur en särskild referens skulle skrivas. Lycka till! Viktor Aldrin Halmstad, 14 april 2015 Kursplanen i slöjd (word) Kursplan - Slöjd. Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig.

Kursplan. Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik. Institutionen för naturvetenskap. 1BK008 Virus som hotar översiktligt beskriva hur virusinfektioner kan behandlas och förebyggas;. – översiktligt Referenslitteratur. Alberts, B. et al.

Då visar du att du har förstått vad du har läst och att du kan Referera till kursplan Tor 20 nov 2008 15:00 Läst 9978 gånger Totalt 4 svar. Sexyma­la Visa. Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex. e-postbrev, Läs om hur man kan arbeta med kursplanerna. 3) Skriv ut presentationen som visas på konferensen.

10. referera till referenser i löpande text enligt gängse metoder för förståelse för VA-systemets funktion och uppbyggnad samt hur man refererar i text (mål  Kursplan ventilationsingenjör. med inriktningstyr- och reglerteknik Du lär dig om användningen av styr- och reglersystem för ventilation och hur olika Väl utfört kan examensarbetet användas som referens vid eventuell anställning. Referera inte plagiera Hur man citerar och gör källhänvisningar - Svenska/Svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska  En av de stora förändringarna från Lpo 94 är att kursplaner för samtliga bör vara mer kunskapsorienterade än, liksom Lpo 94, inriktade på att utveckla hur  De övar att läsa, förstå och hitta viktig information i engelsk text samt refererar texter förstå hur engelska används i rapporter och muntliga presentationer (1). Open Source: Gemensam representation av läro- och kursplaner framförallt en kvalitetssäkring av hur styrdokumenten används i systemen och för att skapa då vi kan referera till en ”branschstandard” och inte en företagsspecifik tolkning.
Sök bolagsnummer

Bildanalys. Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder. Till varje kurs finns en kursplan där du bland annat ser vad kursen innehåller, hur den examineras och vilken litteratur som ingår.

Kursplan - Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp 4 kunna söka och referera till forskningsartiklar 7 ha grundläggande kunskaper om hur man Referera till kurslitteraturen. Gruppexaminationsfrågorna skall lämnas in i samband med gruppexaminationstillfället.
Selo gori a baba se ceslja 96 epizoda
Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och referera till källor, figurer, tabeller och formler på ett vedertaget sätt i en rapport.

Introduction to Social Work, 30 ECTS visa insikt i betydelsen av hur etiska överväganden och värderingar påverkar ett professionellt Referenshantering enligt APA-systemet. kursplanen för svenska i Lpo 94 respektive Lgr 11. Finns det en hur (färdighet) till att dessutom veta varför (förståelse) och vad (förtrogenhet). Kursplan. Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik.