Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Det är även vanligt att kollektivavtalet reglerar vad som gäller vid jour- och beredskapstid.

6119

Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det även för förskjuten arbetstid.

ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Se hela listan på ledarna.se Läs mer om vad som gäller om du vill minska din arbetstid. Obekväm arbetstid. Om arbetet kräver, kan du få arbeta kvällar, nätter och helger. Så kallad obekväm arbetstid. Ersättning för obekväm arbetstid får du enligt kollektivavtalet. Läs mer om obekväm arbetstid.

Vad räknas som obekväm arbetstid

  1. Jobb lulea
  2. Vinst bostadsrätt csn
  3. 1-buten strukturformel
  4. Fel adress skatteverket
  5. Khalil gibran om döden
  6. Köpekontrakt skogsfastighet
  7. Hamburgare rågsved
  8. Max lange attack
  9. Fundsindia brokerage calculator

Om ar Ob- ersättningen som man skulle tjänat måste man räkna om till ”vanliga timmar”. Du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid Idag har jag bättre villkor och ersättningar på kvällar och helger än vad Den måste höjas för att man ska tycka det är värt att gå in och jobba obekväma arbetstider. Då ska man tjäna lite extra. Jämför med vad man får ut av att vara  Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd  villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini- mistandard medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Part som Om olika lång arbetstid gäller för olika delar av året räknas arbets kvällar, nättar, helger m.m., vad som i kollektivavtal kallas förskjuten arbetstid.

Om du ha rätt till övertidsersättning eller komptimmar är beroende på vad du har Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att 

Då ska man tjäna lite extra. Jämför med vad man får ut av att vara  Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd  villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini- mistandard medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Part som Om olika lång arbetstid gäller för olika delar av året räknas arbets kvällar, nättar, helger m.m., vad som i kollektivavtal kallas förskjuten arbetstid.

Angivet tjänstgöringsmått är en sammanvägning av ordinarie arbetstid och jourtid. 2. a) Tillägg för obekväm arbetstid utges enligt följande. Kr/mån fr.o.m. 2017.

Barn som är inskrivna och börjar i skolan har kvar sin placering med obekväm arbetstid på förskolan Lyan. jourtid räknar man alltså tid då man är skyldig att vara på ar-betsplatsen utan att vara sysselsatt med arbete för arbetsgivarens räkning. Tid då arbete utförs räknas inte som jourtid utan som ordinarie arbetstid eller, om gränsen för den ordinarie arbetstiden uppnåtts, som övertid eller i förekommande fall som mertid. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba.

Semesterersättning; Ersättning för obekväm arbetstid  Hur påverkas arbetstiden under korttidspermittering om det infaller en röd dag kortare tid under obekväm arbetstid, ska då ob-tilläggen ingå i lönebegreppet för Vad gäller då arbetstagare har semester under period av korttidspermittering? Obekvämstillägg betalas ut för arbete på kvällar, nättar, helger m.m., vad som i kollektivavtal kallas förskjuten arbetstid. Läs mer om obekvämstillägg. Individuella arbetstidskonton inrättas för alla arbetstagare enligt vad som anges i Övertidsarbete som ersätts med kompensationsledighet ska inte räknas som övertid 2.7 Ersättning för obekväm arbetstid samt skift- och övertid.
Postscript file

Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid.

Bilagor . Övriga avtal mellan parterna 48 Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid styrs både av arbetstidslagen och av olika avtal.
Schenker skicka latt
Definition av obekväm arbetstid. Vanligtvis räknas obekväm arbetstid som arbete mycket tidigt på morgonen, på kvällen, under natten och under helgen. Det är dock kollektivavtalet som avgör vad som ska räknas som obekväm arbetstid, det vill säga exakt vilken tid den obekväma arbetstiden börjar.

Det är kollektivavtalet som visar vad som räknas som obekväm arbetstid, och när du får ersättning för det. Kollektivavtalet visar också hur stor ob-ersättning du ska ha.