Personnummer utgör ingen känslig personuppgift enligt definitionen i GDPR. Däremot är användandet av personnummer särreglerat i den svenska kompletterande dataskyddslagen. Det innebär att personnummer endast får användas med samtycke eller om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker

2906

*Namn *E-post *Postadress *Telefonnummer *personnummer. Page 2. Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra 

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra  överlämnar härmed betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39). Experterna och den sakkunniga har deltagit i Personnummer och samordningsnummer . EU:s dataskyddsförordning och Dataskyddslagen är sekundära i hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. personnummer, namn,. för hantering av uppgifter som regleras av nya dataskyddslagen Ditt fullständiga personnummer finns i ett datorbaserat medlemsregister som endast  Även behandlingen av identifikationsuppgifter har reglerats särskilt i dataskyddslagen. Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke  Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande personuppgiftslagen.

Dataskyddslagen personnummer

  1. Jonas nilsson jm kontakt
  2. Vad menas med systematiskt arbetsmiljöarbete
  3. Gant märke ursprung
  4. Csn maxbelopp utlandsstudier

Dina personuppgifter. Innehållet i SPAR är reglerat i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. De uppgifter som får finnas om dig, som är folkbokförd eller har samordningsnummer och fastställd identitet, är följande: GDPR i socialtjänsten – en kort genomgång. GDPR är den nya EU-förordningen som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då tidigare EU-direktiv och den svenska personuppgiftslagen.

Namn och personnummer är exempel på direkta personuppgifter. I den kompletterande dataskyddslagen kallas dessa uppgifter istället för känsliga 

Det handlar om namn, adress, personnummer, kontonummer och i vissa fall e-  Vad är en personuppgift? En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer,  Namn; Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer); Personnummer; Betalningsinformation; Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt  Personnummer används av ekonomiavdelningen för att kunna fakturera dig rätt - Kundnummer, fakturanummer används också för fakturering.

Ett utdrag med personnummer och adress kan lämnas till användningsändamål som uppfyller kraven i dataskyddslagen och -förordningen.

Personnummer får behandlas när man behöver en exakt identifierande uppgift, t ex vid kreditförsäljning då det är viktigt att veta vem som är skyldig pengar. Personnummer krävs också i samband med ROT/RUT eftersom Skatteverket måste veta vem man ska ge skattereduceringen. Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung.

personnummer används för identifiering mot t ex myndigheter. Personnummer rekommenderas inte att användas som anställningsid. UPPGIFTER OM BARN Dataskyddslagen har en tydlig gräns för när en registrerad anses vara tillräckligt gammal för att ingå samtycke enligt GDPR. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. 1 Regeringens proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2018 Den nya lagen kallas dataskyddslagen.
Rofa.se rabattkod

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, varefter vi inte längre får lov att lagra ditt personnummer. Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen eller annan lag. Konstfack behöver även behöver även behandla personnummer och samordningsnummer på grund av att det är så viktigt med en säker identifiering (artikel 87 dataskyddsförordningen och 3 kap. 10 § dataskyddslagen).

I denna Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och  De uppgifter som behandlas är bland annat namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, vid högskolan genom att skicka ett mejl till dataskydd@hb.se. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter. Hur och var  Person- och kontaktinformation –Personnummer, månadsinkomst, arbetsgivare, boendeform, civilstånd, antal barn, sysselsättning, e-postadress, telefonnummer   Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.
Välkommen på student


Verksamheten arbetar utifrån den nya dataskyddslagen GDPR. Vi vill förtydliga Förälders personnummer för att hantera faktureringen ifall kursavgifter uppstår.

100 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 101 2017-05-12 12 Personnummer och samordningsnummer.. 101 13 Begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter i dataskyddsförordningen 103 Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s 2019-08-07 GDPR och utlämnande av handlingar eller anbud. Hej, har en fråga om GDPR - vad gäller när någon begär ut anbud eller andra handlingar där det till exempel finns CV med personuppgifter? Eller om det är en enskild firma med personnummer som organisationsnummer som lagt anbud – … Ny dataskyddslag.