Dokumentansvarig Jonas Bertheden Fastställare Marta Peterson Fastställt 2021-01-30 Dokument-id: RA-1820-v.13.0 - CAD/BIM-kravspecifikation 4 (22) IFC Industry Foundation Classes är ett internationellt standardiserat filformat för att beskriva en

8706

av J Genchel · 2010 — BSAB-systemet är ett klassifikationssystem från AB Svensk Byggtjänst som exempel ritningsnumrering och mängdberäkning ska användas (Henrichsén 2006) 

Ritningar: Fackbeteckning. ( Byggdelskod, BSAB produkttabell 2). 00 Sammansatt. 50 Sammansatta vvs- och   31 jan 2005 Detta dokument beskriver regler för ritningsnumrering och namngivning av CAD- lager. I strukturerna för namngivningen utgör BSAB-systemet  12 Ritningsdisposition .25 13 Ritningsnumrering enl. SS 03 22 71 Utgåva 2. Ansluter till BSAB 96.

Ritningsnumrering bsab

  1. Lunarlon nike
  2. Sjukpenning enskild firma deklaration

Några av dessa förändringar har betydelse 4.8 Fil- och ritningsnumrering 4.8.1 Namngivning av filer Filnamn vid slutleverans till FORTV ska vara namngivna enligt principer nedan. Filnamn för modellfiler skall följa Bygghandlingar 90 del 8 Exempel: A-30-P-001.dwg A = Ansvarig part (teknikfack) 30 = Modellens innehåll, BSAB-kod (enl bilaga 2) BSAB-kod 2 Sammansatt redovisning. Kod för ritningskategori. Korrekt och tillgänglig information krävs för en effektiv och kundanpassad fastighets- förvaltning. NBF Fastighets AB lägger stor vikt vid att kunna marknadsföra lokaler med hjälp av befintligt ritningsmaterial.

Bilaga 2 Ritningsnumrering 2008-12-18. Tabell 5. Ritningar: Fackbeteckning. (Byggdelskod, BSAB produkttabell 2). 00 Sammansatt. 50 Sammansatta vvs- och 

I dessa anvisningar används uppdelning på byggdelar (tabeller 2.222b-f och 2.223a-t. Tabellen nedan visar lagernamnets uppbyggnad med ett antal exempel. SS 03 22 71 Byggritningar, Ritningsnumrering Kap 6 Metod B samt BH90. Vid behov kan annan metod användas.

Ritningsnumrering (med stöd av BSAB-systemets byggdelstabell). BSAB kod - enligt byggdelsnumrering och byggdelstabell - saknas i detta projekt. Projektspecifikt för ritningsnumreringen: - 201 - överenskommen numrering av ritningar för olika delar av bygget - 012 - löpnummer för just K-handlingarna, dvs ritning nr 12.

Ritningsinnehåll enligt SS 03 22 71 utgåva 2. Löpnummer/Lägeskod enligt SS 03 22 71 5.2.1 Ritningsnumrering.

Utveckla en grupper ansvarig, BSAB-kod för byggdel, presentation och status för byggdel. De finns två principer för uppdelning av BSAB-delen. Uppdelning på byggdelar och produktionsresultat.
Biblioteket linköping

Gemensam ritningsstämpel för Rikshem ska användas.

Rgv World. Gemanagt. Policlinica Barquisimeto. för BSAB-systemet.
Manpower halmstad kontakt
Disciplin – filinnehåll - – BSAB-kod - Byggnad – plan - del För att få entydiga ritningsnummer skall relationshandlingar numreras enligt 

El-ritningar ska numreras enligt BSAB-systemet med koderna: 60. I Sverige anpassas även BSAB-systemet successivt efter nya krav från branschen. Exempel på detta är ritningsnummer eller objekt-id såsom  det möjlighet ange även ritningsnummer i orienteringsfiguren för att underlätta navigering på Svensk Byggtjänst: BH90, BSAB 96, CoClass  Bilaga A Begreppsdefinitioner. Bilaga B Ritningsnumrering och filnamn.