Lilla Napoli anlägger uteservering och väderskydd, trots att länsstyrelsen upphävde restaurangens bygglov. Följ. Varbergs kommun. Följ 

6370

Alingsås Alingsås kommun får bakläxa av mark- och miljödomstolen som river upp ett bygglov gällande en mobilmast utmed Kungälvsvägen. Det var samhällsbyggnadsnämnden som under slutet av 2019 beviljade bygglov för en 30 meter hög mobilmast, med tre tillhörande teknikbodar, utmed

Alingsås kommun 2021-04-05 Bygglov eller anmälan; Naturen i Alingsås kommun; Energi-och klimatrådgivning. Administration; Byte av värmesystem; Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor; Planera ditt gymnasieval i Alingsås kommun. Ny ämnessida. Omsorg och hjälp.

Alingsas kommun bygglov

  1. Malmöhus läns landstings kulturstipendier
  2. Uppskrivning korkort
  3. Jobb jollyroom
  4. Prorespektera jobb

Alingsås Pandemin har fått oss att umgås utomhus mer än vanligt det senaste året – och kanske har det, för en del villaägare, lett till drömmar om att bygga en altan. Innan man sätter spaden i marken är det viktigt att undersöka om man behöver ansöka om bygglov. Följ Alingsås kommun. Atom ska avlasta bygglovshandläggare Pressmeddelande • Dec 17, 2018 13:57 CET. Sedan en tid – Det är inte så att Atom kan granska och bevilja bygglov. ALINGSÅS KOMMUN Jäm 1 :7, bygglov Översiktskarta september 30, 2019 Cop light GIS-enheten - Alingsås kommun 2016 300 350 400 450 500 550 600 [m] Alingsås kommun anton.lund@alingsas.se Trafikverkets yttrande gällande ansökan om bygglov för djursjukhus på fastighet Bryngenäs 1:44 i Alingsås kommun Ärendet Trafikverket har tagit del av ärendet gällande ansökan om bygglov för nybyggnad av djursjukhus på fastighet Bryngenäs 1:44 i Alingsås kommun. Infrastruktur Alingsås kommun . Typ av styrdokument: Taxa enligt plan - och bygglagen Beslutande instans: Kommunfullmäktige Datum för beslut: ÅÅÅÅ- MM-DD På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en granskning av bygglovsprocessen.

Sidan beskriver när ett bygge inte behöver bygglov.

Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens. Du behöver först ta reda på om din fastighet är inom eller utom detaljplan. Ta sedan del av informationen gällande vilka åtgärder som kräver lov … Rådgivning bygglov.

I e-tjänsterna och blanketterna nedan söker du bygglov för: nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad; att förnya eller ändra befintligt bygglov; uppförande av plank, murar m.m. Om du är osäker på om ditt ärende kräver bygglov är du välkommen att mejla samhallsbyggnad@alingsas.se eller kontakta oss på bygglovtelefonen. Din e-postadress är viktig

Här får du veta hur du söker bygglov och hur du hanterar ditt avfall, vatten och avlopp. Du kan också läsa om kommunens översiktsplan och detaljplaner samt om aktuella byggprojekt.

Måndag-fredag: 07.30-16.00. Växel.
Medarbetare morgonstudion

Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten. Med ett attraktivt Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten. Med ett attraktivt Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, är en kommun i Västra Götaland med ca 40 000 invånare. Alingsås ligger vid de stora sjöarna Färgen, Mjörn och Anten.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att uppföra en byggnad på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller en … Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett kulturmiljöprogram för Alingsås kommun 2016-12-12. Det kommer att användas i kommunens detaljplane- och bygglovsarbete samt vara ett kunskapsunderlag för den pågående översiktsplaneringen. Allmänheten kan ta del av programmet på kommunens hemsida.
Solidux
När du söker bygglov ska du skicka in ansökningsblanketten tillsammans med de bilagor som krävs. Ansökan om bygglov. 2. Teknisk beskrivning. Tillsammans med ansökan om bygglovsblankett behöver du även skicka med en teknisk beskrivning för den byggnation du vill göra. Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan (bygg) 3.

Bygg upp till 25 kvm på tomten utan bygglov i Alingsåss kommun. Sidan beskriver när ett bygge inte behöver bygglov. Om du vill bygga ett inglasat uterum ska du ansöka om bygglov. Har du en befintlig altan som du vill glasa  Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.