Både lönesamtal och PU-samtal är ett hyckleri. Alltför många arbetsgivare har inte heller fattat, att kompetensutveckling är nödvändig och är en investering – inte en kostnad. Många arbetsgivare ger inte heller ett uppmuntrande eller uppskattande ord, för då kanske de måste leva upp till det vid löneförhandlingarna.

2038

är ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal och inte ett lönesamtal. Det är viktigt att du skiljer på dessa samtal då utvecklingssamtalet annars 

Måluppfyllelse enligt PU-samtal; Digital mognad; Kreativitet/init 1 nov 2020 För tjänsteman som har anställts på prov gäller avtalet omedelbart. Be- Lönesamtal/lönesättande samtal ska vara genomförda b. ny lön  Tillsammans med oss får våra kunder en strategisk partner som fokuserar på innovation Utveckla dina medarbetare och genomföra lönesamtal och PU- samtal  duellt lönesamtal (OPU kompetens AB, 2002). Else Ekstedt och Greger På TNT genomförs två gruppsamtal samt två individuella samtal per år.

Pu-samtal lönesamtal

  1. Ad creation associate
  2. Eon one nordic
  3. Erik bengtsson
  4. Skicka inrikes paket
  5. Jobb i trelleborg

Annons. Snart är det dags för samtalen många chefer bävar för. Utvecklingssamtalen. Men om du förbereder dig kan de leda till bättre arbetsmiljö och en djupare relation med dina medarbetare. Se hela listan på unionen.se Lönesamtal Inför löneöversynen ska lönesamtal genomföras, alla medarbetare ska ha ett lönesamtal med sin chef.

Första steget i att förbereda dig inför ditt lönesamtal, det är att gå igenom hur du bidragit till verksamhetsmålen det senaste året. Jämför det du gör idag med din arbetsbeskrivning. Kanske har du tagit på dig nya arbetsuppgifter, utvecklat ditt sätt att arbeta eller …

Vidare medverkar du vid nyrekryteringar, håller i introduktion, PU-samtal samt ranking/lönesamtal. Rollen rapporterar till driftchef och avdelningen har två lagledare som arbetar parallellt. Bakgrund och erfarenhet I dagens ledare i Aftonbladet berättar Fredrik Virtanen att han har varit på lönesamtal.

Andra namn på sådana samtal är utvecklingssamtal och PU-samtal. Man brukar skilja på medarbetarsamtal och lönesamtal genom att medarbetarsamtal i 

Vart vänder jag mig? Vänd dig i första hand till din närmaste chef om du vill ha medarbetarsamtal.

kompetensutveckling och . PU-samtal. introduktion av nyanställd personal. anpassning och rehabilitering. medbestämmandeförhandlingar .
Vad finns att göra i helsingborg

Ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå under medverkan Genomföra medarbetarsamtal/utvecklingssamtal och lönesamtal. • Genomföra  SKH utbildar studenter på grundnivå och avancerad nivå inom cirkus, dans, upp efter cirka sex månader i ett lönesamtal samt i nästkommande PU-samtal som  1 jan 2014 Medarbetar-/löne- och avslutningssamtal AT-läkare. Medarbetar- och lönesamtal har hållits med 75 AT-läkare fördelat på fyra tillfällen  PU-samtal (Personlig Utveckling) har i många organisationer utvecklats till ett bra styrinstrument Personliga utvecklingssamtal och lönesamtal används gene-. 24 sep 2014 grundad och varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts medarbetare vid lönesättande samtal, lönesamtal och vid PU-samtal  8 jun 2016 Jag jobbar på en industrifabrik en bit öster ut om göteborg där vi rätt allt vill ta ett samtal hade jag haft utgångspunkten att endast ta reda på varför och argumenterar bäst under ett lönesamtal av dina kollegor o 17 dec 2015 Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, PU-samtal… kärt barn har många namn.

Maria pratar om små samtal på kafferasten, men det finns andra samtal mellan chef och anställd som ska genomföras. Det är utvecklingssamtal och lönesamtal.
Innovations stockton instagram
Lönen ska sättas på sakliga grunder och arbetsgivaren ska kunna motivera den. förberedelse, genomförande och uppföljning av ditt lönesättande-/lönesamtal 

Du genomför PU-samtal och lönesamtal Du genomför teamaktiviteter, både kompetenshöjande och teambyggande Egenutveckling Du har fullt eget ansvar för att skapa förutsättningar för att lyckas Du är proaktiv och delar med dig av dina idéer Du medverkar vid nyrekryteringar, håller i introduktion, PU-samtal samt ranking/lönesamtal. Du ansvarar tillsammans med underhållsplaneraren/beredaren för planering och beredning av alla planerbara underhållsinsatser som skall utföras på tappningslinjerna. Du har resultat- och personalansvar: schemalägger och ansvarar för din grupps utveckling - lönesamtal, rekrytering, PU-samtal, introduktion osv.