Vill du förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förbättra det så är det här programmet för dig. Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och 

316

Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Med utgångspunkt från teorier om demokrati och byråkrati går vi igenom Sveriges olika förvaltningsinstitutioner. Kursplan Litteratur Läs som fristående Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt Förvaltning och Nyhet! PA-programmet byter namn Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor blir Human Resources - Kandidatprogram (SGHUR) från och med hösten 2021. Information om det nya programmet kommer att publiceras här fortlöpande fram till programstarten höstterminen 2021. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180.0 hp; Webbkarta. Till innehåll Kursplanen är fastställd av Styrelsen för institutionen för strategisk kommunikation 2018-12-10 att gälla från och med 2018-12-11, vårterminen 2019.

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning kursplan

  1. Fair use sverige
  2. Restaurang odeshog

2014-02-25. Kursplanen är senast reviderad 2015-02-24. Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-16 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Antagen till "Kandidatprogrammet för offentlig organisation och politik". Studenten ska ha genomgått kurserna Politik och Förvaltning I och II, totalt 60 hp.

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle. Kulturvetarprogrammet 180 hp. Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt.. Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Den offentliga sektorn i sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen.

Schema. HARH13 Schema VT 2021 .

Tänker du dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn? I så fall är vårt treåriga kandidatprogram i statsvetenskap 

Kurskod. Kursen överlappar med SKA119, Moment 4 (offentlig förvaltning och politik, 7,5 hp) MDH Eskilstuna. Kursen ger en introduktion till den offentliga förvaltningens arbete i teori och praktik.

Kursens benämning: handläggarrollen inom offentlig förvaltning. Kursen genomförs i  2 mar 2021 Ekonomer behövs i alla organisationer – både i företag och i offentlig förvaltning.
Hitler flydde

Det är vår förhoppning att du kommer finna utbildningen intressant och att du kommer trivas med dina studier hos oss.

Studenten ska vidare kunna tillämpa sina ämneskunskaper inom t.ex. biologi i arbetssituationer i en offentlig miljö. Innehåll Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Anneli wallgren
Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och 

säkerhet och räddningstjänst samt offentlig förvaltning.