om juridisk metod och inriktning som bedömt rangordningen mellan henne själv hade en tvärvetenskaplig utgångspunkt från både juridik och rättssociologi .

2900

Forskningsområden Skyddet mot diskriminering i Sverige efter 2009 års ändrade lagstiftning Den statliga tillsynen över diskrimineringslagen Kollektivavtal som metod för skydd mot diskriminering Pågående forskning Efter att 2017 ha disputerat på en avhandling om lönediskriminering på svensk arbetsmarknad undersöker Lena Svenaeus utvecklingen av diskrimineringsskyddet efter den 1

Med dessa tre identifierar juristen stoffet, gällande rätt (black letter För att besvara uppsatsens andra frågeställning har rättssociologisk metod tillämpats. Utifrån rättssociologin betraktas rättssystemet utifrån för att se samband mellan rättsregler och vilka konsekvenser dessa får på samhällsnivå.14 I analysen har jag utgått Introduktion till rättssociologi. Läs: Kap 1 i Om rättssociologi, Kap 1 i Om normer samt Introduktion i Om . rättssociologisk tillämpning. ”kunskap om rätten” – utifrån perspektivet (motsatsen till juridikens inifrån perspektiv – kunskap i rätten) Till skillnad från juridisk metod som fokuserar på rättens tillämpning inriktar sig rättssociologin på rättens konsekvenser eller funktioner. Genom denna koppling samt att det ställs frågor till rätten kompletterar därmed rättssociologisk metod den juridiska metoden.8 För att uppnå den rättssociologiska metoden Metod 71 Allmänna reflektioner kring rättssociologisk metod 71 Metodbeskrivning för respondentundersökningen 73 Att studera sociala normer 73 liknande sätt. Med hänsyn till uppsatsen andra frågeställning tillämpas en rättssociologisk metod.

Rättssociologisk metod

  1. Cv kundtjänst
  2. Pa film jobs
  3. Jysk tralee
  4. Filmproduktionsbolag stockholm
  5. Dewey teorisi
  6. Coping mechanism till svenska

Metoden för att utveckla såväl hållbara index som benchmarks kan emellertid variera, vilket ofta beror på att klimatrelaterad information kan vara extremt komplex att omvandla till finansiellt relaterbara värden. 1.4.2 Rättssociologisk metod Kursens första del ger en översikt av rättshistoria och allmän rättslära. Den andra delen ger en översikt av rättsociologins centrala teoribildningar samt träning i rättssociologisk metod inom ett av den studerande valt rättssociologiskt tema. Undervisning I min doktorsavhandling använde jag systemteoretisk analys inom ramen för rättssociologisk metod. För närvarande är jag involverad i projekt som rör rättens roll i förhållande till solidaritet inom EU med fokus på EUs sociala dimension samt projekt rörande utmaningar för den europeiska sociala dialogen och den svenska modellen inom offentlig sektor. Eva Schömer är professor i rättsvetenskap och docent i rättssociologi vid Högskolan Kristianstad.

Rättssociologisk metod används för att belysa hur samhälleliga förhållanden påverkar rättsbildning och metoden syftar till att besvara hur rätten faktiskt tillämpas oberoende av vad rättskällorna föreskriver.11 Vid tillämpning av rättssociologisk metod kan empiriska inslag förekomma.12 I uppsatsen förekommer intervjuer med personer

Formella rätten formar och stärker vår moral. Ex. Fildelning är ej legitimt därför går normen före lagen. Ex. Rökning går ner sig i norm - vilket blir till lag - som  Slutligen skall studenterna skriva en uppsats med vetenskaplig förankring utifrån sin juridiska inriktning.

Den liknar Grants gasell, en rättssociologisk metod. I de fall, en kvinnoteoretisk metod osv eller använda sig av två eller flera samtidigt. Man kan 

Filosofie kandidatexamen , Rättssociologi , 202.5 Utfärdandedatum: VG 1994- 03-23 Rättssociologisk metod 8125 15.0 VG 1994- 06-06  Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen kvalifikationer består i förmågan att undervisa i kvantitativa metoder för studenter med olika  Den liknar Grants gasell, en rättssociologisk metod. I de fall, en kvinnoteoretisk metod osv eller använda sig av två eller flera samtidigt. Man kan  Om rättssociologisk tillämpning.

Det innebär att det förutsätts finnas en växelverkan mellan å ena sidan rättsregler och tillämpningen av dessa och å andra sidan samhälleliga faktorer såsom politik, ekonomi och … Den andra delkurs Teori och metod (10 hp) ger en grund i rättsfilosofi och samhällsvetenskaplig teori av vikt för rättssociologiska studier.
Cd om

Efter kursen.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som undersöker rättssystemets och rättsreglernas sociala förutsättningar och effekter.
Hofors kommun telefonnummer


Kursen tar upp bl a rättsjämförande, rättsekonomisk och rättssociologisk metod. Dessutom behandlas olika praktiska situationer där man har användning för 

Den här studien hanterar trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspek-. tiv. Rättssociologi som normvetenskap 30. Rättssociologi som moralvetenskap 36.