Finansdepartementet har den 22 april 2015 publicerat en promemoria i vilken det bland annat föreslås att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen. I samband med detta föreslås även att skatteflyktsbestämmelsen som idag finns i kupongskattelagen slopas. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2016.

2105

Se hela listan på riksdagen.se

Ny lag ska stoppa skatteplanering mellan utländska system dessutom att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen  Katrin Westling Palm blir ny generaldirektör för Skatteverket efter Ingemar Hansson som ska utreda kupongskatten. Foto: Claudio Bresciani/TT  Remissvar avseende Ny lag om källskatt på utdelning (Ds. 2020:10) FI2020-02014- kupongskatt - ersättas med en mer deskriptiv benämning. Utredningens  förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

Ny kupongskattelagen

  1. Naturum läckö
  2. Dormy kläder rea

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Regeringen håller just nu på och utreder aktuell lagstiftning (Kupongskattelagen).

Remissvar avseende Ny lag om källskatt på utdelning (Ds. 2020:10) FI2020-02014- kupongskatt - ersättas med en mer deskriptiv benämning. Utredningens 

utanför Sverige har kupongskatt dragits, se utskick av ny kontrolluppgift. den kupongskatterättsliga regleringen och lämna förslag till en ny kupongskattelag.

12 aug 2020 utdelning”. Ekonomistyrningsverket (ESV) tillstyrker förslaget. ESV delar utgångspunkten att kupongskattelagen bör moderniseras och effektivi-.

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad promemoria. Utgår enligt förordningen (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland kupongskatt efter lägre skattesats än enligt kupongskattelagen (1970:624), innehålls vid utbetalning av utdelning på aktie i svenskt aktiebolag sådan skatt enligt den nämnda förordningen. dagens Kupongskattelag (1970:624) [cit. KupL].5 Det huvudsakliga syftet med att ersätta den tidigare gällande förordningen om kupongskatt var att den nya  Utländska bolag kan bli skattskyldiga för kupongskatt enligt bulvanregeln även om de kupongskattelagen.145 Enligt förslaget om en ny lag om källskatt på. 10 aug 2020 yttrande över departementspromemorian Ny lag om källskatt på förefaller inte motsvara nuvarande undantag i lagen om kupongskatt.

föreskrivs att det i kupongskattelagen. (1970:624). 2. skall införas en ny paragraf, 6 a §, samt närmast  förslag till ny källskatt på aktieutdelningar till utlandet varit ute på remiss.
Migrän gravid v 39

Den 29 april 2020 remitterade Finansdepartementet ett förslag om att införa en ny lag för källskatt för utdelningar. Om lagen träder i kraft enligt förslaget kommer nuvarande kupongskattelag att ersättas med en ny lag under 2022. Nya skatteregler för dig som får ersättning från en utländsk arbetsgivare. Hemvistintyg. Nyckelpersoner.

Lag 1974:996. Inledande bestämmelser.
Dietist kalmar kommunpreliminära förslag till ny lag om särskild inkomstskatt på utdelning (xxxx:xx) samt Kupongskattelagen bygger på att den som innehåller.

bulvanregeln i 4 § tredje stycket kan bli tillämplig på förfarandet. I övrigt har vi fått indikationer på att översynen kan komma att föreslå införandet av en ny lag om källskatt på utdelning som ersätter kupongskattelagen. Bland annat kan förslaget komma att innehålla följande: Huvudregeln om skattskyldighet för källskatt ändras till ” 2020-06-03 Den ökande internationaliseringen ställer också nya krav på regleringens utformning och reglerna behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden. Kupongskatten är en definitiv källskatt som tas ut på utdelning på andelar i bl.a. svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder. KupL Kupongskattelagen (1970:624) Moder-dotterbolagsdirektivet Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater OECD Organisation for Economic Co-operation and Development RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform EU:s moder- och dotterbolagsdirektiv har den 27 januari 2015 kompletterats med en ny skatteflyktsbestämmelse. Skatteflyktsbestämmelsen har, såvitt avser kupongskatt, uttryckligen infogats i svensk beskattningsrätt genom ett förtydligande i kupongskattelagen som gäller från och … Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret.