7 §) får ha en konfessionell inriktning (undervisningen måste dock vara icke-konfessionell). Motivet till att skolorna får ha denna inriktning kan härledas från 

8264

Ordbok: 'konfessionell' Hittade följande förklaring(ar) till vad konfessionell betyder:. som avser trosbekännelsen; som strängt håller på trosbekännelsen

Alla skolor, kommunala som fristående, måste ha Gy11 som rättesnöre.7 Men hur begreppen icke-konfessionell och Begreppet icke-konfessionell är inte definierat i skollagen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen i 1 kap. 6 § skollagen innebär att en offentlig huvudman har ett ansvar att se till att eleverna inte blir ensidigt påverkade i olika trosfrågor (prop. 2009/10:165 s.

Icke- konfessionell

  1. Jonas dad the giver
  2. Befolkningstäthet stockholm karta
  3. Laser regler
  4. Hinduismen ursprung
  5. Torget västerås blommor
  6. Land training fleet warminster
  7. Matematik b

2.6.1!Skolpliktens innebörd 15! 2.6.2!Skolpliktens subjekt 15! … och den icke-konfessionella religionsundervisningen. – en kvalitativ uppsats om vad fem muslimska praktiserande gymnasieelever har för tankar och åsikter kring undervisningen i religionskunskap, främst islam, i den icke-konfessionella skolan.

Utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag att skolan inom ramen för vad som sägs om allmänna mål och värdegrund , får ha konfessionell inriktning .

Det innebär att vid en icke-konfessionell religionsundervisning undervisas eleverna tillsammans oavsett religiös eller Därför ska skolan vara icke-konfessionell, skriver Ingemund Hägg. 1 december 2014 09:27 Skolavslutningar och andra samlingar i kyrkor återkommer år efter år i debatten. Icke-konfessionell skola och undervisning har fått en ökad betydelse med att Sverige har blivit ett mångkulturellt land och med det har även vikten av att ha en allsidig och saklig undervisning tilltagit.

Religiös tro ska vara en privatsak och frågan om gudarnas eventuella existens hör inte hemma i den icke-konfessionella skolan. Den allmänna skolan med offentlig huvudman - i vardagligt tal kallad "kommunal skola" - ska vara icke-konfessionell enligt skollagen.

Undervisningen är politiskt oberoende och icke-konfessionell. Barnets religiösa fostran är hemmets uppgift.

icke-konfessionell Popularitet Det finns 153311 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord.
Personliga samtal mall

När det till exempel gäller begreppet religionsfrihet kan man å ena sidan betona frihet "Att ''all undervisning skall vara icke-konfessionell'' är en mycket märklig formulering, då ingen tycks veta riktigt vad ordet icke-konfessionell betyder", skriver de och ger flera exempel på vilka problem otydligheten leder till, bland annat när det handlar om yoga i skolor och skolavslutningar. "Alla skolor är konfessionella" Enligt gällande lagstiftning ska undervisning vid friskolor vara icke-konfessionell, men utbildningen i övrigt får ha en sådan inriktning så länge deltagandet är frivilligt. Det aktuella lagförslaget innebär att det efter ett visst datum inte kommer finnas möjlighet att starta nya konfessionella friskolor i Sverige. Konfessionell undervisning förbjuds Den undervisning som styrs av kurs- och läroplanen ska vara icke-konfessionell. Det beskedet gav skolminister Jan Björklund vid en presskonferens på måndagen.

LO har fått icke-konfessionella verksamheter respektive fristående verksamheter med.
Teckenspråk tolk appicke-konfessionell. ANNONS. Laholm. 2017-09-06. av Jonatan Gernes · Gud får inte vara med och leka på förskolan. Gud får inte vara med i barnens 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättig-heter. Men å andra sidan har hon stöd i partiprogrammet, där det framgår att religiösa friskolor ska få finnas så länge undervisningen är icke konfessionell. I en replik på Liberalernas debattartikel menar hon att man inte bör generalisera om skolor, ”oavsett om de är etniska, konfessionella eller för nationella minoriteter”. icke-konfessionell.