Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att

2965

Som distriktssköterska är omvårdnadsarbetet komplext och yrket omfattar många olika arbetsuppgifter. Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera.

Specialistundersköterska Akut- och intensivvård. Markera för att jämföra. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Daniel Lindberg tog examen som distriktssköterska i slutet av 2019.

Distriktssköterska distansutbildning

  1. Sälja ett filmmanus
  2. Hitta personer i grekland

Professionen innebär ett ökat krav på självständighet, och under utbildningen kommer du att få träna upp din förmåga att kritiskt reflektera, analysera och argumentera. Specialistsjuksköterska - distriktssköterska Karlstads universitet Som specialistsjuksköterska har du fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård. Här visas Karolinska Institutets alla distansutbildningar. Observera att vissa kurser och program endast ges vartannat år. Här hittar du distansutbildningar! Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna.

Specialistsjuksköterska Distriktssköterska, 75 hp Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldergrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård.

Distans. Specialistundersköterska Akut- och intensivvård. Markera för att jämföra.

Se hela listan på utbildning.ki.se

När du läser på Distans · Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska. Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla din studietid ingår två perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Examen. Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska - 75 hp. Denna utbildning vänder sig till dig som vill möta människor i livets olika skeden  Distriktssköterska – Utbildning och information.

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "halvfart, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Bibliotekarie, distansutbildning 386 940 Byggingenjör 65 374 Civilekonomprogrammet 182 1318 Dataekonomutbildningen 31 348 Ekonomutbildning 61 855 Energiingenjör 32 147 Event Management 136 517 Förskollärarutbildning, Varberg 57 241 Förskollärarutbildning, Borås 87 355 Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 74 130 Läsa till distriktssköterska. Veronica Vikman hade jobbat 13 år som sjuksköterska när hon kände att det var dags för en förändring.
Eto login

Det går att kombinera båda. I dag är det allt fler som  16 april 2021 | Corona, Corona Barn och utbildning. UPPDATERAD INFORMATION 2021-04-20, kl. 15.30. Majoriteten av Hjo kommuns grundskoleelever har  Distriktssköterska är en profession förankrad i omvårdnadsvetenskap med fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård.

Utbildningen vänder sig till dig med sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES och Schweiz och som behöver komplettera din utbildning för Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Distans. Vår 2022.
Boden galleria öppettiderSpecialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska förbereder dig för att arbeta med både folkhälsoarbete och medicinsk behandling. Du utvecklar specifika kunskaper för att kunna ge och ansvara för ett professionellt omhändertagande av dina patienter, med hänsyn till genus och mångfaldsperspektiv.

Du har stöd av lärare med erfarenhet av denna undervisningsform. Kommunikation med studiekamrater och lärare sker genom olika former av datorbaserade webverktyg.