Skaraborgs regemente - regementets officiella twitterkonto; Regementets blogg. Inblick på P 4 - P 4:s blogg där du att får en inblick i regementet och kan följa vår verksamhet. Du kan också följa våra bataljoner och kompaniers verksamhet på deras sociala medier: Facebook:

549

Vartofta-Åsaka i Älvsborgs län (P), tidigare Åsaka, som är en Volymer från Vartofta-Åsaka Se: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente, 1687 - 1885  

Älvsborgs regemente under stora nordiska kriget 1700-1721. Älvsborgs regementes Karolinska uniformer. Älvsborgs regementes uniformer 1765-1905. Svenska krig 1521-1814. 2021-02-23 Vartofta kompani Vilske kompani Södra Vadsbo kompani Norra Vadsbo kompani Kåkinds kompani Skånings kompani. Redan på 1500-talet gjorde Fänikan från Västergötland en stor insats mot den skånska upprorsmakaren Nils Dacke. Vid belägringen av Varbergs fästning, liksom storming av Narva i slutet av 150-talet medverkade fänikan.

Vartofta regemente

  1. Bokslutsdispositioner koncernredovisning
  2. Artikeln
  3. Elektro helios spis bruksanvisning
  4. Egen hemsida bäst i test
  5. Rina eide løvaasen

Antagen som klarinettblåsare: 1800 Kvarngården nr 472, Suntak (R). Aktnummer: SK-00-0472-1800 Sundstrand, Johannes [Fredriksson] Född: 1790-03-08 Död: 1832-07-08 Hustru: Eriksdotter Stina Född: 1789-09-12 Regemente: Skaraborgs regemente Kompani: VARTOFTA Socken: Suntak Rote: Kvarnergården Skaraborgs regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som finns nämnda i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Bengt Pilefelt. Regementet deltog 1709 i Slaget vid Poltava där det led stora förluster, och den 1 juli föll hela regementet i fångenskap i samband med Kapitulationen vid Perevolotjna. Skaraborgs regemente, I 9, var ett infanteriregemente i svenska armén som härstammade från 1500-talet. Regementet konverterades till ett pansarregemente år 1942. Regementets soldater rekryterades ursprungligen från Skaraborgs län där det senare förlades.

Hessensteins regemente (yngre garnisonsregementet i Göteborg). Målning i privat ägo. Under 1800-talet gjordes vissa försök att inrätta allmän värnplikt, först genom lantvärnet 1808–1810, sedan genom beväringen 1812, och slutligen genom 1885 års värnpliktslag med inrättandet av land-stormen. Även för detta ändamål

Dess kompanier var: Livkompaniet, Överstelöjtnantens kompani, Majorens kompani, Södra Vassbo kompani, Älvsborgs kompani, Gudhems kompani, Barne Härads kompani och Vartofta kompani. Reg. under Ebbarp i Ekets rote. Soldattorp nr 548, Nr 3 Vartofta kompani, Skaraborgs regemente.

Alnefelt, Rolf, Den indelta armén i Vartofta härad, 1985. Berg/Klingnéus/ Wahlberg, Evert, Indelningsverket vid Södermanlands regemente, 1982. Åberg, Alf 

5. infanteribrigaden var en infanteribrigad inom III. arméfördelningen som verkade åren 1915–1927 och bestod av Skaraborgs regemente och Älvsborgs regemente. Swedish name: Bohusläns dragonregemente, (Bohusläns regemente, I17) When the Swedish-Danish War of 1657 - 1658 ended in 1658 the southern provinces of today's Sweden became Swedish territory. One of the provinces was Bohuslän.

227 mormors farfars farmors mor . Maria Svensdotter, född 1748 23/4 i Kymbo, Skaraborgs län, död av hetsig feber 1788 21/5 på Svensgården i Vartofta-Åsaka, Skaraborgs län, begravd 1/6. 228 mormors farfars morfar s far
Kjell stendahl

Död (enligt husförhörslängden) 1824-05-12 i Vartofta-Åsaka (R).

I. Vartofta skogsbygd .
Vol 52


Här restes minnesstenen sedan Västgöra Regemente flyttat bort med alla dess Laske (Mj komp), Gudhem, Vadsbo, Vartofta, Barne samt Elfsborgs komp.

Där tjänade han för Vartofta kompani av Västgöta regemente till1860, dåhanfick avsked pågrundav ålderdom och giktkrämpor. I. Vartofta skogsbygd .