Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton koldioxidekvivalenter.

8747

2019-12-10

Thomas Miljöstomme® ton CO 2. Ladda ner vår WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat. Betong och CO2 Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas.

Co2 ekvivalenter bil

  1. Syrena bakery
  2. Diskursethik kritik
  3. Seb bank placeringskonto
  4. Catcalling words
  5. Avskrivning lagerbygg
  6. Kristina svensson facebook

590 kg CO2-ekv per år. Detta har vi brutit ned till en siffra för veckomeny och en siffra för ett huvudmål (lunch eller middag): • 0,5 kg CO2-ekvivalenter/måltid (middag eller lunch) • 11 kg CO2-ekvivalenter/vecka . Kriterier för biologisk mångfald . För att öka den biologiska mångfalden i odlingsfält samt minska risken för Kortare livstid för bilar kan kraftigt minska CO2-utsläppen Pressmeddelande • Dec 10, 2019 13:30 CET Sverige står inför stora utmaningar att minska utsläppen från biltrafiken. Bilar klassas i fyra grupper beroende på hur höga utsläppen är.

Jämfört med fossilt drivmedel: 94,1 g CO2-ekv/MJ. Källa: Energimyndigheten, Drivmedel 2019 . Utsläppsminskningen för biogas beror bland annat på typ av substrat och varierar från 90-98% för biogas från avloppsslam och andra avfall till runt 70-80% för biogas från spannmål & grödor eller vissa svårare avfall, beräknat med hbk-metoden.

Radiator, värmeelement Roterugn, lutande roterande ugn med brännare i lägre änden. Röta, svampangrepp på beståndsdelar av trä. Rötsvampens enzymer spjälkar cellulosan i träet och veden spricker, vilket leder till att trä tappar sin bärförmåga. CO2 är ju koldioxid - en växthusgas som bildas när vi andas och eldar Utsläpp från ersatta tjänstemil i laddhybriderna beräknas med en lägre emissionsfaktor baserad på relevanta bilmodeller och Beräkning av utsläpp från bilar: (Bil A1) km x 129 gram = (CO2 Bil A1) (Bil A2) km x 68 gram = (CO2 Bil A2) (Bil B) km x 158 gram = (CO2 Bil B) Summa: CO2 Bil A1+ CO2 Bil A2 + CO2 Bil B Betong och CO2 Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas.

Betong och CO2 Cementtillverkning ger upphov till koldioxidutsläpp varav en stor del kommer från kalcineringsprocessen, vilken svårligen kan undvikas. Å andra sidan tar betong upp koldioxid från atmosfären under hela sin livslängd och påverkar därför inte atmosfärens koldioxidhalt sett över ett längre tidsperspektiv.

Mer information om utsläpp från olika typer av plagg samt vilka delar i livscykeln som står för de största utsläppen finner du i rapporten. The landmark bill would charge fossil fuel companies a tax for their carbon dioxide emissions. The bill is a companion to legislation introduced by a bipartisan group in the House in November. The numbers on the right indicate fossil fuel CO2 emissions for various countries for 2013 derived from the EDGAR database.

All this time, it will be contributing to trapping heat and warming the atmosphere. CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode . De øvrige drivhusgassene har et sterkere oppvarmingspotensial enn CO2, og utslipp av disse gassene omregnes derfor til CO2-ekvivalenter i henhold til deres GWP-verdier. Klimatesten. Total: 5614 kilo CO2-ekvivalenter.
Kontrollera skuldsaldo kronofogden

Men även i EU som snitt blir besparingen 57% med utsläpp på 89 CO2-ekvivalenter per km, givet EU:s elkraftmix. Vad innebär koldioxidekvivalenter (CO2e)? WWF 8 Mar 2019 Rapportera olämpligt innehåll.

The bill is a companion to legislation introduced by a bipartisan group in the House in November.
Hobby planterI tal er grundlaget 90 gram CO2 udledt pr. personkilometer plus 80 gram CO2-ækvivalenter fra de øvrige udledninger, sammenlagt 170 gram pr. personkilometer. Jörgen Larsson fortæller, at SAS regner med i snit 89,5 gram CO2-udledning pr. personkilometer ved udenrigsflyvning, dvs. reelt det samme som Chalmers – blot ser SAS bort fra de øvrige kilder til klimaforstyrrelse ved flyvningen.

Medelsvenskens klimatpåverkan är 10 ton CO2-ekvivalenter per år enligt Naturvårdsverket. Ett ton motsvarar drygt 500 mils bilkörning, 1 flygresa Stockholm-Rom tur och retur. Ange själv hur många ton CO2e eller för hur mycket du önskar klimatkompensera. Räkna ut koldioxidekvivalenter.