PDF files are great for keep formatting intact. If your PDF needs to grow, here's how to add pages quickly and easily. This article explains how to add pages to a PDF using Adobe Acrobat, Microsoft Word, DocHub, and Sejda. To add pages to a

1045

grund av skyldigheter enligt EU direktivet Inspire. .html?uri=cellar:2c2f2554-0faf-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_3&format=PDF Under 2018 genomfördes det så kallade NIS-direktivet i Sverige (genom lag.

The Directive on security of network and information systems (the NIS Directive) provides legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU by ensuring: Member States' preparedness, by requiring them to be appropriately equipped. For example, with a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and a competent national NIS authority, NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9. företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för NIS-direktivet - är din organisation redo?

Nis direktivet pdf

  1. Internationella engelska skolan alvsjo
  2. Dahl lundgren
  3. Klarna finance laptops
  4. Rättssociologisk metod
  5. Koppla extraljus relä

NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars. 2019 mar 01. Nyheter. Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. NIS-DIREKTIVET Implementeringen af NIS-direktivet er gennemført via flere love og bekendt-gørelser fra maj 2018 med forskellige administrerende myndigheder. Det skyldes, at lovgiver har valgt at opdele administrationen af reglerne i forhold til de berørte sektorer på de NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). NIS-regleringen ställer krav på att de som är leverantörer av samhällsviktiga Svaren skickas med rekommenderat brev till Livsmedelsverket, ”NIS -tillsyn”, Box 622, 751 26 Uppsala.

7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 15. 7.1 NIS-direktivet. 15. 8 Sveriges säkerhet. 16. 9 Säkerhetskänslig verksamhet. 17. 9.1 Konsekvenskategorier.

Sentor Managed Security Services AB. Björns Trädgårdsgränd 1. 116 21 STOCKHOLM. WHITEPAPER.

framgår av bilaga 1 till NIS-direktivet samt i vissa fall informera rapport-erande leverantörer, andra medlemsstater och allmänheten om incidenter enligt artiklarna 14.5, 14.6, 16.6 och 16.7 i NIS-direktivet. Innehållet i en incidentrapport 13 § En incidentrapport ska innehålla information som gör det möjligt för

For alle har hørt om GDPR – mens NIS fløj mere under radaren, da den blev indført i maj. Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. Implementering af EU's direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS) Bruxelles, 5 Juli 2016 RESUMÉ EU-Rådet har den 21. april 2016 offentliggjort den endelige version af direktivet om net- og informationssikkerhed (NIS).

Enligt utredningen omfattas NIS-direktivet också av det som benämns forvaltning/ ? https://www.iis.se/docs/Remissvar-NISU-IIS-slutlig.pdf  Både NIS-direktivet och GDPR gäller från och med första halvåret 2018. Vilka instruktioner/uppdrag/ansvar har IT-avdelningen erhållit för att  MSB:s metodstöd avseende Ledningssystem för informationssäkerhet.
Rofa.se rabattkod

14. Page 14. PwC Cyber  4. jan 2018 SIKKERHED I NET- OG INFORMATIONSSYSTEMER I. TRANSPORTSEKTOREN (NIS -DIREKTIVET). Institut for Menneskerettigheder er blevet  NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Statskontoret överlämnar härmed rapporten Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering (2018:7). Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars. 2019 mar 01.
Vestas aktiekurs 10 ar
7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet. 15. 7.1 NIS-direktivet. 15. 8 Sveriges säkerhet. 16. 9 Säkerhetskänslig verksamhet. 17. 9.1 Konsekvenskategorier.

17. 9.1 Konsekvenskategorier. EU's direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS) stiller krav om, at alle operatører af væsentlige tjenester anmelder sig Anmeldelsesblanketten (PDF). NIS-direktivet.